• Christian Pleijel

Vattensparandet sipprar från ö till ö


Ön Oaxen i Himmerfjärden har varit testbädd för snålspolande kranar under år 2020. Utan att uppleva någon försämring i vattenflöde sparade varje hushåll 25 kubikmeter vatten (20%) vilket är 270 kr/år i minskad avgift. 3 kranar kostar 480 kronor, återbetalningstiden är mindre än två år.


Testet skedde i samverkan mellan samfälligheten på Oaxen, de boende i bostadsrättsföreningen Sjövillan, Värmdö och Södertälje kommuner samt KTH.


Inspirationen kom från den irländska ön Inisheer, en av Aranöarna, där 25 hushåll som var öns största vattenförbrukare fick nya duschmunstycken, kranar och klosetter år 2017. Den typiska irländska familjen med 2,6 personer minskade sin vattenanvändning från 128 till 79 liter per person och dag. Inisheer sparade därmed 2,3 miljoner liter vatten på två år vilket är nödvändigt eftersom det är en vattenfattig ö som importerar färskvatten med tankbåt.


Studenten Liubov Shkurenko från KTH skrev sin masteruppsats om vatten och avlopp på Oaxen år 2019. Den ledde till att Oaxen blev en testbädd, en pilot för snålspolande kranar ledd av universitetslektor Anders Nordström i Pelago-projektet. Hans rapport finner du här.


Nu fortsätter studenterna Ellinor Hambraeus och Emilie Andersson med att jämföra vattenbesparing i hushållen på Oaxen och Sandhamn. Sandhamn är en ö med mycket ojämn belastning på vattenresurserna genom det stora antalet besökare sommartid, i högsäsong 8.000 personer per dag. Studenterna vill förstå och föreslå hur man kan spara på vatten. I deras kandidatarbete ingår enkäter, översikt av vattenbesparande tekniker för hushåll, och de kommer att föreslå åtgärder.


Det hela har genomförts i projektet Pelago, som sammanlagt har fått tio studenter från KTH att skriva sina kandidat- och masteruppsatser på ämnen föreslagna av och med stor betydelse för ö-samhällena i Värmdö skärgård. En sammanlagd resurs om c:a 5.000 timmar som skärgården får av unga, nyfikna, ifrågasättande, kreativa och begåvade personer samt deras handledare, professorer och institutioner.


Våra öar är vackra och bräckliga samhällen, glesa glesbygder om vintern och täta glesbygder på sommaren. De stora variationerna sliter hårt på landskapet, på människorna och på infrastrukturen t ex vatten och avlopp. Nu sipprar kunskapen om hur man kan spara på vatten från ö till ö.

Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef