• Christian Pleijel

Trettondags läsning

I dag ankom för tvåtusen år sedan Caspar, Melchior och Baltahasar till Betlehem med guld, rökelse och myrra. Jag erbjuder er något mycket mer värdefullt: den bästa bok som skrivits som introduktion till ö-studier.


Boken heter ”A Geograhy of Islands” och är skriven av Stephen A Royle, professor i geografi i Belfast. Det är en underbart välstrukturerad bok. Envar som tänker sig att göra en bred studie av ett ö-samhälle, en omlandsanalys, en utvecklingsplan, bör första läsa denna bok.


Den är 20 år gammal men det spelar ingen roll. På dessa 237 väldisponerade sidor breder professorn ut alla nödvändiga perspektiv på ö-livet i nio plus ett avslutande kapitel:


1. Islands: dreams and realities

2. Islands: their formation and nature

3. Insularity: process and effects

4. Islands in the past

5. Islands. People and migration

6. Islands: communications and services

7. Politics and small islands

8. Making a living: island economies in the contemporary period

9. Islands of dreams: tourism, the universal panacea for island problems?

10. Conclusion: St Helena wins again


Sankta Helena är Royle’s favorit-ö, där han knyter ihop alla trådar i ett enda exempel.


Han har besökt 320 öar, från Söderhavet Gamla stan, så han är inte utan exempel. Han var ”originally inspired by a holiday visit to Dursey Island, County Cork, Ireland.” Jag var själv på Dursey senvintern 2013, veckan efter en svår storm som har förstört hamnar och od­lingar, hus och båtar. Ön har en unik transportlösning nämligen en linbana byggd 1969 över det 374 meter breda Dursey sundet som är mycket strömt. Inne i kabinen med sex platser (man får också också ta med en ko men då får man bara vara två personer) finns en flaska vigvatten bredvid en nödtelefon. Man undrar vilket man ska tillgripa först. Kort därefter gjorde jag en kort video-introduktion till Royle’s bok för en kurs https://youtu.be/wkH9un2_pDo.


Om man läser Owe Ronströms ”Öar och öighet” för att den är så kul, Fred Pearces ”When the Rivers Run Dry” för att den är så skrämmande, så ska man läsa Stephan Royle’s bok för att den ger så mycket struktur. Den enda invändning jag har mot boken är att den är så dyr: 300 USD. Jag har köpt en begagnad bok i gott skick på Amazon för 175 dollar. Det är ett utrangerat ex från Manchester Metropolitan University, en högskola som tydligen inte har samma höga uppfattning om boken som jag.Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef