• Christian Pleijel

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå effektivt samarbete kring en gemensam utmaning; i vårt fall en hållbar skärgårdsutveckling. Projektet Pelago har f􏰀ngerat som en 􏰁organisatorisk testb􏰂dd􏰁 􏰃 vi har helt enkelt provat samarbetsmodeller kring ett antal konkreta utmaningar i skärgården! Nu vill vi dela med oss av erfarenheterna och diskutera lärdomar för framtiden. Vi vill engagera er som varit med i projektet, ni som har andra erfarenheter, och alla som ser nya möjligheter.

Inbjudan PELAGO 9 nov
.pdf
Download PDF • 357KB

Anmälan senast 5 nov: klicka här för länk till registrering

Senaste inlägg

Visa alla

Före Pelago

Företrädarna till projekt Pelago är beskrivna i bifogade artikel i Åbo Akademis tidskrift Skärgård. Tack redaktör Pia Årost https://www.linkedin.com/in/pia-prost-a8063969/