• Christian Pleijel

Låt oss skapa en hållbar skärgård tillsammans

Varmt välkommen till Pelago! Vi brinner för att samskapa en hållbar skärgård, för oss våra barn och barnbarn. En levande och blomstrande skärgård för boende, företagare, besökare, djur och natur.


Vi börjar med att fokusera på vatten och avlopp då det är den största utmaningen för skärgården.


Fast man bor på en ö, omgiven av vatten, kan man ha ont om vatten. Det är inte salt eller bräckt havsvatten det är ont om utan sötvatten, grönvatten och dricksvatten. Vatten som kommer som regnvatten, källvatten eller brunnsvatten, som blir dricksvatten, spolvatten och diskvatten och lämnar oss som avloppsvatten, gråvatten och svartvatten för att till slut hamna i vårt badvatten och kölvatten.

Foto: Anne Sofie Eriksson / Stockholm Media Bank


Allt vatten på jorden är del av ett kretslopp, det finns bara en viss mängd vatten på jorden. Det vatten du kokade kaffe på i morse kanske Gustav Vasa badade i för femhundra år sedan? Tänk som så att vi inte förbrukar vattnet, vi bara lånar det, använder det, njuter av det, smutsar ner det och (förhoppningsvis) renar det innan vi lämnar tillbaka det.


Av de 150 liter en svensk i medeltal använder varje dag dricker och lagar vi mat i några få liter. Resten av vattnet har vi till att tvätta oss, diska efter maten, spola i toan, tvätta våra kläder, vattna, tvätta bilen med mera. På ett år använder vi – du och jag och alla andra – 55 kubikmeter vatten var. I andra änden blir detta vatten 50.000 liter avlopp som vi måste vara försiktiga med eftersom vi på lite olika vis har smutsat ned det. Du och jag och alla andra producerar 500 liter urin vardera per år och 50 kilo fekalier, om du ursäktar att vi är lite konkreta. Vi producerar också tvättvatten med schampo och tvålrester i och vi spolar ut våra läkemedelsrester i toan.


Vem äger vattnet? I stort sett är det som luften vi andas: en gemensam resurs. För att ta gemensamt ansvar för vattnet tycker vi i projekt Pelago att viktiga frågor som berör oss nu och långt framöver ska diskuteras, beredas och lösas i en öppen samverkan. Vilka är då ”vi”, undrar du. Jo, ”vi” är Värmdö kommun, KTH, Skärgårdsstiftelsen och Ecoloop. Men ”vi” är också du, dina grannar och andra fastighetsägare, grävmaskinisten och andra företagare, politiker, tjänstemän, intresseföreningar och besökare om det ska bli en samverkan värd namnet.


För oss börjar samverkan med att någon har en idé om att lösa ett problem ihop med andra. Den idén måste utvecklas i en tillitsfull dialog där man hittar gemensamma och individuella fördelar med att samverka. Ur den dialogen kommer en organisation med ansvar, tidplan och budget för förverkligande. Därefter kan man testa idén för att se om den fungerar, innan man faktiskt vet vad den har för värde.


Vi kallar det för testbäddar och är redan igång med tre stycken med fokus på vatten: gemensamma/samfällda avloppslösningar på Norra Stavsudda, återanvändning av avloppsvatten på Möja, och snålspolande hushållsarmaturer på Oaxen, som ligger i vår grannkommun Södertälje, ett första exempel på att Pelago sprider sig utanför Värmdö. En fjärde är på gång: att mäta vattenförbrukning i realtid med smarta uppkopplade mätare och skicka den informationen till vattenabonnenterna, som därigenom blir aktiva parter i vattenförsörjningskedjan.


Fler testbäddar följer: vi vill arbeta med regnvatten, vi vill hitta nya, bättre toalösningar åt Skärgårdsstiftelsen (eller egentligen åt besökarna), vi vill påverka vattenvanorna hos Sandhamns många tusen besökare.


Framförallt vill vi göra allt detta i samverkan med dig, dina grannar och din ö. Här i skärgården har människor ofta fått ordna det mesta själva. De närmaste åren ska vi lyssna, hitta, söka, snoka efter smarta lösningar. Därefter tar vi nya steg. Vi vill prova och prioritera, pröva och processa nyskapande försök med alla viktiga parter tillsammans i bra dialog.

Du lär höra av oss och vi hoppas höra av dig.

Pelago-teamet genom Christian Pleijel vid pennan


Christian Pleijel

Biträdande projektledare, KTH

christian.pleijel@es.kth.se