• christinawikberger

KTH-studenter gästar Värmdö

Den 4 september hade vi nöjet att introducera 21 studenter från kursen ”Hållbar utveckling” på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) till Värmdö kommun. Studenterna kommer under hösten göra projektarbeten om hållbar utveckling i Värmdö kommun.


Det blev ett digitalt studiebesök med tillhörande teknik-krångel, där studenterna träffade Christina Wikberger (miljöstrateg och t.f avdelningschef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen), Moa Öhman (översiktsplanechef) och Majken Elfström (VA-chef). I introduktionen pratade vi om hur det ser ut i Värmdö idag och hur utvecklingen ser ut med befolkning, VA-utbyggnad, samhällsplanering och miljö- och klimatarbetet. Det digitala studiebesöket var starten för studenterna att börja formulera projektarbeten som ska ta sig an en utmaning som kommunen har och i slutändan, med vetenskapliga metoder, formulera rekommendationer.


På förmiddagen tisdag 15 september berättade Mats Johansson (Ecoloop) och Christian Pleijel (projektledare för Pelago på Värmdö kommun) om Pelago. Då var tekniken med oss, 18 studenter var uppkopplade via zoom.


Mats och Christian gav en introduktion till Pelagoprojektet, vad vi gör vilka områden som ingår och vilka parter som är med. Studenterna fick förslag på projektet att studera: (1) The water conflict on Sandhamn, (2) Water and sewage on Stavsudda, (3) The reservation’s loos, och (4) The Atlas of effluents. Studenterna gav smart feedback med bland annat frågor om fokus, avgränsningar, modeller, forskare och vilka forskningsfrågorna egentligen är.


Det blir intressant att se i vilken utsträckning studenterna vill vara med i vårt team!
Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef