• Christian Pleijel

Julens andra läsning

Julens andra läsning är ”When the Rivers Run Dry” av Fred Pearce. Fred, född 1951, är en engelsk vetenskapsjournalist som kopplar ihop vetenskapliga, ekonomiska och historiska fakta om jordens färskvattentillgångar.


Han är i Indien vars floder inte kan mätta behovet av vatten. ”India’s rivers do not contain enough water: drillings rigs and cheap electric pumps mine water that has lain undisturbed beneath their land for millenia.” En femtedel av Indiens elkonsumtion går till att pumpa vatten.


Han besöker Mellanvästern i USA med världens största grundvattenficka Ogallala, stor som Sverige, gömd 30-120 meter under prärien i delar av S Dakota, Neraska, Wyoming, Colorado, Kansas och Oklahoma. Fickan som fylls på extermt långsamt är 1-300 meter tjock. 1930 tog 600 brunnar vatten ur den, 1970 var det 600.000 brunnar.


Han lägger ett globalt perspektiv på bygget av dammar. Världens största floder – Amazonfloden, Orinoco, Ganges, Brahmaoutra, Zambesi, Amur, Jenisej och Indus – har alla dämts upp. Floder som Colorado, Volta i Västafrika och Nilen har dammar som innehåller vatten motsvarande flodens hela tillrinning under två eller tre år. Antalet dammar på jorden är c:a 24.000 med en genomsnitlig livstid om 80 år. Kina har hälften av världens riktigt stora dammar. Huang Ho – Gula Floden – är världens femte längsta flod, nästan 500 mil lång. 1930 lät Chiang Kai Shek den medvetet svämma över och dränkte 890.000 människor, vilket inte skulle gå att göra i dag eftersom den inte längre når havet alla år.


Han tar upp det stora antalet vattenkonflikter runt jorden: Nilen, med bygget av den nya dammen i Blå Nilen i Etiopien; Zambesi och Kongo (omtvistade gränsfloder); Mekong, Ganges och Brahmaputra (vem äger vattnet uppströms?). Under sexdagarskriget 1967 besatte Israel Golanhjöderna och tog kontroll över Jordanflodens källor. I dag har Israel 3 stora avsaltningsverk för att täcka 1/3 av sitt färskvattenbehov. 80 procent av avloppsvattnet renas och används till bevattning. Gazaremsan är ”the most water-starved political unit on Earth with just 64 liters of brackish water a day for each habitant.” Rhen-kommissionen är ett sällsynt exempel på en lyckad konfliktlösning.


I sin bok besöker och beskriver Fred Pearce över trettio länder. Han är torr och väl grundad i fakta, notapparaten är imponerande. Det är välskrivet, fascinerande och skrämmande. Det är kanske den bok som mest har påverkat min syn på våra vattenresurser, på hållbart vatenbruk, och på mitt eget ansvar. Vi kan byta ut olja mot fossilfria alternativ men kan vi byta ut vatten?


Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef