• Christian Pleijel

Julböcker

Härligt med jul-ledigt. Man hinner läsa böcker som breddar och fördjupar ens syn på livet, vatten och öar – också utanför Värmdös värld.


För fem år sedan gav Owe Ronström ut boken ”Öar och öighet”. Där beskriver han öbor och öar, betraktar dem och dissikerar dem, räknar dem och diskuterar dem. Han skriver att ’ö’ är lika mycket ett begrepp som det är en plats och att detta begrepp är ett av det starkaste och mest mångtolkade i vår kultur.


Jag träffade honom samma år, 2016, på en konferens på den grekiska ön Lesbos. Owe är professor i etnologi vid Uppsala Universitet och bosatt på Gotland. Han var där för att tala om öar men jag tror att han mest av allt sjöng och spelade fiol och klarinett och vadsomhelst ty han är en gudabenådad folkmusiker som du hittar på Spotify eller här: http://owe.ompom.se/media/


Nu har jag läst om hans bok. Han skriver att mycket ryms redan i själva ordet ö: ”Först cirkeln som ringar in och av- skiljer, symbol för det avgränsade, sammanhängande och enhetliga. Se- dan de särskiljande punkterna. En för allt det positiva, småskaligheten, närheten, värmen, gemenskapen – det som får öar att framstå som utopiska paradis. Den andra för det negativa, den inskränkthet, inavel, efterblivenhet och tristess som också knutits till öar, för att inte tala om de fängelser, fasor och hemskheter som genom åren gjort vissa öar till verkliga helveten.


Den kortaste sammanfattningen av öars idé- och kulturhistoria kan skrivas just så: väl avgränsade små världar, laddade med dubbla värden och därför en framträdande ambivalens. Lägg därtill att ö ju är den sista bokstaven i vårt alfabet, i utkanten, avlägsen och särpräglad.”


I sin bok krossar han många myter. Läs de avslutande raderna i bokens första kapitel, sidorna 22-24. Nej förresten, läs alla 312 sidor. Det är en ö-verraskande och ö- msint bok som ger dig en ö-verblick du inte hade innan. En bok för alla som jobbar med och älskar öar.Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef