• Christian Pleijel

Före Pelago

Företrädarna till projekt Pelago är beskrivna i bifogade artikel i Åbo Akademis tidskrift Skärgård. Tack redaktör Pia Årost https://www.linkedin.com/in/pia-prost-a8063969/
Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef