• Christian Pleijel

Före Pelago

Företrädarna till projekt Pelago är beskrivna i bifogade artikel i Åbo Akademis tidskrift Skärgård. Tack redaktör Pia Årost https://www.linkedin.com/in/pia-prost-a8063969/