• Christian Pleijel

Förändringens fyra rum

Mina fyra julböcker bildar ett sammanhang. De påminner om den svenske psykologen Clas Janssens teori om förändringens fyra rum1): först är vi i kaos. Vi är upprörda, arga och förbittrade efter att ha läst vad Fred Pearce skriver om jordens färskvattentillgångar och hur vi missbrukar dem. Sedan hjälper oss Owe Ronström att leta efter, finna och sortera skilda perspektiv, skapa nya vinklar, få kloka och korkade tankar i ett kreativt rum. Därifrån kan vi småningom gå till Stephen Royle för att hitta en struktur som kan leda till ett gemensamt tänkande och en gemensam plan. Först därefter kan vi gå in i Anders Nordströms jämförelsevis trygga rum där problem, ångest, rörighet och ett ordnat tänkande till slut blir omsatt i kloka handlingar.


Sådär går förändring till, rent schematiskt. Det krävs ”a sense of urgency” som förändringsgurun John P Kotter påstår. Det krävs en massa idéer varav de flesta brukar vara oanvändbara. Det krävs ett ordnat kollektivt tänkande, en ram, en box, om människor ska kunna bli överens. Om vi ska vi kunna handla gemensamt, klokt, långsiktigt och hållbart måste vi först ha varit - tillsammans - i problem-rummet, i kreativitets-rummet och i struktur-rummet.


Så har vi det i Pelago.


Mitt val av jul-böcker är menat att spegla dessa fyra ”rum”. Jag har gjort våld på fyra av mina favoritförfattare och låtit dem representera varsitt steg i en utvecklingsprocess, varsitt rum i en teori om förändring. De är förstås mycket mera än så, intressanta, läsvärda och angelägna, oberoende av hur jag har serverat dem.

1) https://sv.wikipedia.org/wiki/Förändringens_fyra_rum

Senaste inlägg

Visa alla

Seminarium 9 november på KTH

Under två år har KTH, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen, och Ecoloop AB samarbetat i ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova. Syftet har varit att testa hur olika slags aktörer kan nå ef