• Christian Pleijel

Avloppssöndag på Norra Stavsudda

Uppdaterat: 24 aug 2020


Öbor och forskare möttes i söndags på Norra Stavsudda för att diskutera öns brunnar, avlopp och torrdass. ”Avloppssöndagen” var en redovisning av vatten- och avloppsituationen på ön, och en början på att göra något åt situationen.


Norra Stavsudda är en ganska typisk skärgårdsö. På ön finns nästan bara enskilda avloppslösningar. Det finns bara en samfälld lösning, mellan två fastigheter.


Efter att ha kartlagt VA-situationen i hela Möjaskärgården har projekt Pelago, vars uppdrag är att finna långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar i Värmdö skärgård, fortsatt med en detaljstudie av Norra Stavsudda. Sheryl Ilao Åström, masterstudent från SLU i Uppsala, har tillbringat en månad med att intervjua invånare och inventera deras avlopp, brunnar och dass. Rapporten ”Brunnar och avlopp på Norra Stavsudda” daterad 30 juli finns bilagd här

Rapport N Stavsudda
.pdf
Download PDF • 13.90MB

Vi har nu mycket god kunskap om 33 av de 44 fastigheterna på ön. Så väl är nog ingen ö i skärgården kartlagd. Det som ännu återstår är kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser av öns brunnar.


På mötet i söndags deltog 32 fastboende och fritidsboende. De fick återkoppling, dels om hela öns gemensamma vatten- och avloppssituation, men också om sina egna privata förhållanden, från professor Anders Nordström och från Sheryl Ilao Åström.


Sune Fogelström från Möja, som äger och driver Ramsmora bys reningsverk, deltog också i mötet och berättade hur man gjort på Möja. Hans ärliga erfarenheter var mycket uppskattade.

Pelagos kungstanke är samverkan. Avloppssöndagens möte ledde till att åtta pilotprojekt identifierades. Det är fastigheter som vill samverka med varandra, med Pelago och med kommunen för att finna samfällda VA-lösningar. Det blir billigare och mycket bättre för var och en. Det minskar belastningen på miljön och skapar dessutom arbetstillfällen i skärgården.

På bilderna ser vi (överst) Anders Nordström tala om sommarens väder och (nederst) Sheryl Åström ge individuell återkoppling till en fastighetsägare (mycket Corona-säkert). Tack till Stavsuddaskärgårdens intresseförening för ett bra arrangemang, särskilt tack till ordförande Christina Hellström Roman och vice ordförande Göran Lagerström!


Skargarden 6aug2020
.pdf
Download PDF • 2.04MB