PILOTPROJEKT

stormy-atmosphere-at-the-lake-3345783.jp
ATT ANVÄNDA VATTNET SMART

Sandön har 106 bofasta på vintern och 8.000 besökare om dagen i juli. Här behöver hela samhället engageras i hur vi använder vattnet. Är regnvatten användbart? Kan vi återanvända vatten? Hur kan vi få fram och testa olika lösningar med olika parter? Detta är några frågeställningar vi undersöker på denna älskade ö. 

Utedass_edited.jpg
ATT SPOLA SPARSAMT

Ett av våra värsta vattenmissbruk är att spola i toan med prima dricksvatten. Det har Stina Åbrandt gjort något åt: hennes restaurang på Möja spolar toaletterna med renat avloppsvatten, en lösning utvecklad under Circular Water Challenge som vi nu testar hur vi kan skala upp.

sweden-2503814.jpg
ATT SAMSKAPA EN LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi människor delar upp världen i öar, kommuner, regioner och länder. Vattnet har egentligen inga gränser. En hållbar utveckling innebär lokal, kommunal, regional och internationell samverkan med alla parter. Vi skapar en samverkansmodell för att mötas i större, laborativa dialoger om hur vi samskapar en levande skärgård.

Foto: Helén Pe / mediabank.visitstockholm.com

KONTAKT

Vill du undersöka hur vi kan samarbeta eller veta mer? Klicka på knappen och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss snarast.