PERSONUPPGIFTS-POLICY

Information om behandlingen av personuppgifter

Värmdö kommun behandlar följande personuppgifter om dig: 

  • Kontaktformulär: namn, mailadress och telefonnummer. 

  • Loggboken: mailadress

  • Analysverktyg för webbplatsen: IP-nummer

Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kunna svara på frågor gällande projektet, skicka ut uppdateringar från bloggen, i marknadsföringssyfte och för att kunna optimera webbplatsen för våra användare.

Den rättsliga grunden för att behandla de här personuppgifterna är uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas tills vidare så länge projektet är aktivt.  

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Värmdö. 

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att få dina personuppgifter rättade och raderade. Har du klagomål eller synpunkter, vänd dig i första hand till foretag@varmdo.se och i andra hand till kommunens dataskyddsombud, dataskyddsombud@varmdo.se 

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur kommunen hanterar dina uppgifter hittar du här: https://www.varmdo.se/personuppgifter

Uppgiftsdelning

Vi kan komma att dela dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners i Pelago: KTH, Skärgårdsstiftelsen och Ecoloop. Detta för att kunna besvara frågor om projektet.

 

Kontaktuppgifter till våra samarbetspartners inom Pelago:

David Nilsson, KTH, david.nilsson@abe.kth.se

Ulrika Palmblad-Wennergen, Skärgårdsstiftelsen, ulrika.palmblad-wennergren@skargardsstiftelsen.se

Mats Johansson, Ecoloop, mats.johansson@ecoloop.se

Senast uppdaterad: 29:e maj 2020