OM PELAGO

Skärgården är fylld av liv. Generationer som levt i harmoni med naturen. En natur som gett oss allt vi älskar och behöver. Vinden i seglen, ett morgondopp innan frukost, svalor som häckar. För bofasta och besökare, skärgården har en särskild plats i våra hjärtan. 


Livsnerven i skärgården är vatten. Vidöppna fjärdar, porlande vattendrag, nykläckta fiskyngel i skyddade vikar. Varje dag ger skärgårdens hav, sjöar, våtmarker och skogar livsnödvändiga ekosystemtjänster. De renar, filtrerar och skapar balans. Det möjliggör glädjen att få bo, leva och ha blomstrande verksamheter. 

Men nu står vi inför stora utmaningar. Skärgården, liksom många andra delar av världen, riskerar att få slut på rent sötvatten. Östersjön lider av övergödning, miljögifter och utfiskning. Ökad global temperatur skapar obalans i vårt sköra ekosystem. Och nya lagar och regler gör att vi måste agera handlingskraftigt och direkt.


Enskilda aktörer kan inte lösa utmaningarna själva. Om vi ska kunna fortsätta leva och bedriva verksamheter i skärgården behöver vi skapa lösningar tillsammans. Vi behöver teknisk innovation, smarta svar och samarbete för att säkerställa våra barn och barnbarns tillgång till rent vatten och vackra levande öar.

 

© Henrik Trygg / mediabank.visitstockholm.com

Pelago vill lösa de utmaningar vi står inför. Vi är en plattform för samskapande av en levande skärgård genom samarbete, forskning, innovation och företagsamhet. En plattform för att samla den världsledande kunskap, erfarenhet och lösningsförmåga som vi har tillsammans.

 

En levande skärgård är något vi alla vill ha. Pelago driver omställningen till långsiktig hållbarhet. Tillsammans kan vi skapa de lösningar som behövs för en levande och blomstrande skärgård, en fantastisk mötesplats. Tillsammans kan vi bevara och utveckla skärgården. För oss, våra barn och barnbarn. 

 

Länge leve skärgården!

© Helen Pe / mediabank.visitstockholm.com

SAMARBETSPARTNERS

Vi är ett interdisciplinärt team från fyra organisationer som samarbetar för att samskapa en levande skärgård.

Med finansiering från:

KONTAKT

Vill du undersöka hur vi kan samarbeta eller veta mer? Klicka på knappen och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss snarast.