SVERIGE BEHÖVER INKLUDERA MERA

 
 
Milad_Chart_Inclusion.png

En av Sveriges största utmaningar är utanförskapet och klyftorna i samhället. Trots att Sverige har ett anseende som ett av världens, om inte världens, bästa land att leva och verka i inom många kategorier - så ser vi tydligt att det fortfarande finns utmaningar och problem att lösa.

 

Jag vill påstå att det som brister i alla sektorer, från politik, näringsliv, offentligheten till det civila samhället är bristen på det inkluderande ledarskapet.

 

Vi lever i ett multikulturellt samhälle och vi alla är unika på fler dimensioner än så. Idag förändras även demografin snabbare än någonsin i historien. Vi har människor som har för längesedan, eller nyligen, kommit hit från andra länder - frivilligt eller på flykt. Vi har även en ny generation av svenskar, vars föräldrar är födda utomlands.

 

Sverige behöver därför ett tillvägagångssätt och verktyg för att nyttja all den potential i form av kompetens, perspektiv och personlighet som finns. Samtidigt måste vi hitta ett sätt att tillgodose allas rättigheter och även ett sätt att förmedla ansvar till varje enskild individ.

 

För att göra detta behöver vi ett inkluderande ledarskap med inkluderande ledare. Vi behöver chefer i alla sektorer och branscher samt offentligheten och politiken som ser potentialen och vikten av samarbete, gemenskap och olikheters kraft. Vi behöver ledare som agerar inkluderande så att alla välkomnas in, tas till vara på och blomstrar.

 

Våra högsta ledare och vår grundlag menar att vi ska stå för ett mångkulturellt samhälle. Men, att bara stå för mångfald räcker inte. Mångfald utan inkluderande ledarskap är kontraproduktivt och kommer leda till kulturkrockar, konflikter och segregation. Detta pratas inte om i politiken, i offentligheten eller i näringslivet, utan det enda som pratas om är att vi behöver öka mångfalden.

 

Detta är en kompetensfråga. Vi behöver utbilda oss till att både förstå, men också komma till insikt i hur vi inkluderar och leder människor mot ett framgångsrikt och gemensamt samhälle. Våra barn behöver lära sig detta, vi själva och våra nuvarande ledare.

 

Vi har redan gång på gång bevisat genom forskningen det fantastiska med olikheter som samarbetar och kämpar gemensamt. Därför är att stå för mångfald och inkludering inte en åsikt, utan det är saklig fakta för att bygga ett fantastiskt samhälle och fantastiska organisationer. Ett kritiskt tillvägagångssätt för att förverkliga detta är att införa det inkluderande ledarskapet, för att se och bjuda in alla olikheter i Sverige.

Vad är då ett inkluderande ledarskap?

 

Den kortfattade versionen på inkluderande ledarskap är att se till att bjuda in alla olikheter till tals för att göra alla röster hörda och göra alla sedda. Det kan vara en grupp av människor, en kommun, ett företag eller ett helt samhälle. Men, det är inte bara att lyssna och se på alla olikheter. Man måste även värdesätta allas idéer med utgångspunkten av att alla olikheter kan bidra med unika idéer, perspektiv och kompetens som kan bidra till gruppen och samhället. Alla är lika viktiga och alla har något att bidra med. Det är detta som är det fantastiska med oss människor, att vi är unika. Vi måste helt enkelt lära oss att respektera varandra, men också att förhålla oss till varandra. Slutligen, måste vi lära oss att samarbeta med varandra.

 

Inkluderande ledarskap innebär också att vi har en gemensam vision och riktning i vår grupp. Vi måste förstå vad vi alla vill och vi måste vilja gå mot en grundläggande gemensam riktning. Det kan vara mot ett bättre, mer jämlikt och jämställd demokratiskt samhälle. Det kan också vara mot en gemensam vision och ett konkret mål i att lyckas i ett företag. Om vi inte alla vill mot samma riktning kommer det vara svårt att samarbeta. Oftast vill vi människor samma sak, om vi verkligen får känna delaktighet och äkta gemenskap i en konstellation. Vi är redo att kämpa tillsammans för samma sak när vi känner oss inkluderande, det är då vi känner oss viktiga som en del av gruppen och levande som människor.

 

Jag ser idag ett Sverige med både hopp och mörker. Hoppet är att vi blir fler och fler som vill skapa ett fantastiskt samhälle och fantastiska organisationer med goda, demokratiska och lönsamma värderingar. Vi är många som finns inom civilsamhället, offentliga myndigheter och kommuner samt näringslivet. Vi är många i politiken. Men, denna positiva kraft härstammar också från den destruktiva antidemokratiska kraft som har vuxit de senaste åren. Vi är ett resultat av mörkret.

 

Min vädjan till Sverige är att visa mod, öppna upp sig för lärande om det inkluderande ledarskapet, och våga ta sig an uppdraget om att skapa historiens och världens absolut bästa förebildsland. Detta kan vi dock endast göra genom att först inkludera varandra.

Foto: Johan Fredriksson

KONTAKT

Vill du boka en föreläsning eller veta mer? Klicka på knappen och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss snarast.